top of page

ReFresh+

Mladi umjetnici i njihove reinterpretacije kulturnih lokaliteta i legendi

Creative Europe, 10/2020 – 10/2022
refresheurope.eu

Partneri:

  • Association of Historic Towns of Slovenia, Škofja Loka (SLOVENIA);

  • Moldova National Museums Complex of Iasi, Iasi (ROMANIA);

  • University Foundation San Antonio, Murcia (SPAIN);

  • University of Applied Sciences, Turku (FINLAND).

Cilj projekta ReFresh Plus (ReFresh +) je doprinijeti promicanju europske kulturne baštine i gospodarskom razvoju kulturnog i kreativnog sektora. Specifični ciljevi projekta su:

1) promocija kulturne baštine partnerskih zemalja i korištenje njihovih kreativnih, umjetničkih, inovacijskih i razvojnih potencijala. Europska bogata i raznolika kulturna baština moćan je resurs koji može ojačati europski identitet i stvoriti osjećaj pripadnosti. Ovim projektom namjeravamo raditi na materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini gradova i regija koji surađuju u projektu i istražiti mogućnosti povezivanja baštine i izvedbene, vizualne i druge vrste umjetnosti na inovativan način kako bi se povećala njihova vidljivost i atraktivnost različitoj publici.

2) jačanje kapaciteta mladih umjetnika da bi ostvarili neovisnu međunarodnu umjetničku karijeru i pozicioniranje na tržištu. Aktivnosti izgradnje kapaciteta usmjerene na mlade umjetnike potiču razvoj vještina za rad u multikulturnim timovima, učinkovito sudjelovanje u koprodukcijskim procesima, procjenu tržišnog potencijala i razvoj i testiranje strategija za povećanje ekonomskih potencijala njihovih umjetničkih aktivnosti.


3) jačanje međunarodne suradnje između aktera kulturnog sektora i obrazovanja u pružanju kvalitetne podrške mladim umjetnicima za njihov rast.

 

Mladi umjetnici iz pet zemalja različitih kultura zajedno su učili, dijelili, promišljali i inspirirali se nematerijalnom baštinom, posebice legendama i tradicijama. Kroz participativni proces, dva multikulturna tima mladih umjetnika razradili su strategije ko-kreacije i producirali nova umjetnička djela / performanse koji povezuju kulturno nasljeđe i različite oblike umjetničkih izraza: kazalište, glazbu, ples, digitalnu umjetnost, film, video. 


U projektu Refresh+ CHC vodi predprodukcijski workpackage te smo odgovorni za opću umjetničku direkciju. Jedna od glavnih aktivnosti koju dizajniramo je kreativni Bootcamp organiziran u hibridnom formatu, online i u Splitu. Vodili smo i moderirali Bootcamp fokusirajući se uglavnom na aspekte rada u timu, suradnju i uspostavljanje kreativne sinergije među mladim interdisciplinarnim umjetnicima. Bootcamp je ponudio alate i metode koje su umjetnici koristili u daljnjem radu. 

Konferencija na temu "Kulturna baština, Storytelling i alternativne stvarnosti" organizirana je u također online i u Splitu. 

PREUZMITE PUBLIKACIJU

refresh1.png
refresh3.png
refresh4.png
ref1.jpeg
ref2.jpeg
ref3.jpeg
ref4.jpeg
bottom of page