top of page

Studenti arhitekture i urbanizma: POTEZ22

2. - 11. studenog 2022.

POTEZ22 izložba je radova studenata 1. godine diplomskog Studija arhitekture i urbanizma u sklopu kolegija Diplomski studio 2. Arhitektonska radionica Diplomski studio 2 (DS2) - 2022 realizirana je kroz opsežno urbanističko - arhitektonsko istraživanje na potezu Zrinsko - Frankopanske ulice u Splitu što uključuje sklopove: 'Stari plac' (STUDIO 3), kazeta 'Spinut' (STUDIO 6), Trg HBZ (STUDIO 4), kompleks Poljud (STUDIO 6), park 'Turska kula' (STUDIO 1) i 'BRODOSPLIT' (STUDIO 2). 

 

POTEZ22 se temelji na četiri osnovna principa: 

  • integralnost, jer pretpostavlja cjelovito sagledavanje potreba i mogućnosti grada i posebno dijela grada u kojem se realizira i na taj način nadilazi fragmentarnost detaljnih planova, 

  • provedivost i prezentabilnost, jer planira i koordinira intervencije koje se provode u definiranom vremenskom razdoblju i na način koji kroz razradu i vizualnu prezentaciju dodatno motivira urbane aktere i privlači investitore – partnere, 

  • fleksibilnost i održivost, jer putem procjene utjecaja intervencije ocjenjuje njezinu održivost u odnosu na ukupni urbani kontekst, i već u fazi programiranja utvrđuje čvrste i nepromjenjive elemente, te one elemente koji se mogu mijenjati u fazama razrade i pregovaranja ili nakon dodatnih analiza, 

  • participacija svih urbanih aktera, transparentna procedura i usuglašavanje javnog i privatnog interesa (javno-privatno partnerstvo). 

 

WhatsApp Image 2022-11-12 at 09.58.10 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-11-12 at 09.58.09.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-12 at 09.58.10.jpeg
bottom of page