OPCIJE CLANSTVA RADNO-Recovered.png

* Članstvo u udruzi CHC je “virtualno” što znači da svi zainteresirani mogu postati članovi bez obzira na mjesto stanovanja
** Članovi kreativnog hub-u Prostor i članovi suradnici su osobe iz kulturnog i kreativnog sektora i srodnih područja koje žive u Splitu i primarno ih zanima aktivniji angažman u hub-u i korištenje Prostora
*** Volonteri i stažisti su osobe koje se žele specijalizirati u određenom području i steći vještine za budući rad u kulturnom i kreativnom sektoru. Trajanje volontiranja i staža te uloga se definiraju na individualnoj bazi.