top of page

CREST

Kreativna prenamjena obrazovnih prostora za inovativna okruženja usmjerena na studente

Erasmus+, 09/2020 – 09/2022
KA203 – Strateška partnerstva za visoko obrazovanje

cresteu.org

Partneri:

 • Sveučilište u Ljubljani (SLOVENIJA)

 • MB Homo Eminens – XWHY Agencija za razumijevanje, Vilnius (LITVA)

 • Unija baltičkih gradova, Gdansk (POLJSKA)

 • Sveučilište Vytautas Magnus, Kaunas (LITVA)

 • Out of the Box International, Bruxelles (BELGIJA)
   

 

Učenje usmjereno na učenika i ergonomija učenja postaju važan aspekt svih vrsta obrazovnih institucija. Dok je učenje usmjereno na studenta donekle teško definirati u smislu njegove metodologije i eksplicitnog sadržaja koji treba uključiti, ono je ključno za prilagodbu raznolikijoj studentskoj populaciji i promjenjivim potrebama u smislu načina na koji se obrazovanje prenosi.

 

Kako bi se zadovoljile te ambicije, potrebno je preispitivanje tradicionalne pedagogije, didaktike i znanosti, uključujući načine na koje se i gdje odvijaju procesi učenja i podučavanja. Sveučilišta uključena u ovaj projekt kao partnerske organizacije, pripremit će pilot projekte prenamjene obrazovnih zgrada i prostora, kako bi razvili metodologiju i testirali model kojeg kasnije mogu primjeniti i prilagoditi ostatku sveučilišnih prostora.

 

Na oba sveučilišta, u Kaunasu i Ljubljani, organizirani su treninzi za upravljačko osoblje i profesore da bi testirali i poboljšali priručnik razvijen u okviru projekta.


Rezultati:

 • Mapiranje postojećih participativnih praksi i modela prenamjene sveučilišnih zgrada i prostora (IO1)

 • Model za prenamjenu sveučilišnih zgrada i prostora (IO2)

 • Priručnik za primjenu Modela za prenamjenu sveučilišnih zgrada i prostor (IO3)

 • Preporuke za razvoj politika (IO4)

CHC ima glavnu ulogu u IO1, IO2 i koordinira IO3. 

CREST1.jpg
CREST2.png
IMG_20220411_145936.jpg
IMG_20220412_103800.jpg
IMG_20220411_154352.jpg
bottom of page